ĐẶT LỊCH HẸN CUNG CẤP THÔNG TIN SINH TRẮC HỌC

Có hiệu lực từ ngày 03 tháng 11 năm 2018, bắt buộc phải có hẹn trước khi đăng ký sinh trắc học tại tất cả các Trung tâm ứng dụng Visa Canada (CVAC) tại Việt Nam Tùy thuộc vào quốc tịch của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp sinh trắc học. Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 - ứng viên đến từ Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 - người nộp đơn từ Châu Á, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Để tìm hiểu xem bạn có cần cung cấp sinh trắc học hay không, vui lòng truy cập

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp

Xin lưu ý rằng các cuộc hẹn là bắt buộc để đăng ký sinh trắc học tại Trung tâm ứng dụng Visa. Chuyến thăm có kế hoạch với thời gian ưu tiên tại Trung tâm Ứng dụng Visa đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, do đó loại bỏ thời gian chờ lâu hơn dẫn đến sự bất tiện

Lưu ý rằng IOM có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các đương đơn chỉ vì mục đích lên lịch hẹn. Về vấn đề này, đương đơn sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu chấp thuận.

Các đương đơn có nhu cầu đặt lịch hẹn khẩn cấp để cung cấp sinh trắc học có thể đặt được nếu khi đến cuộc hẹn đương đơn có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng và lí do cho việc cần hẹn gấp. Những bằng chứng và lí do được chấp thuận bao gồm thư hoặc những giấy tờ thông báo từ viên chức Lãnh sự. Xin lưu ý rằng những bằng chứng này chỉ cần đưa ra cùng với lịch hẹn mà không phải nộp lại cho Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực. Lịch hẹn khẩn cấp này chỉ có mục đích cung cấp cho đương đơn một lịch hẹn sớm hơn chứ không có tác động tới thời gian xử lý hồ sơ xin thị thực. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ.

 • Online Form Icon

  Trực tuyến

  Xin vui lòng thực hiện theo đúng những hướng dẫn trên trang web để tạo thông tin đăng nhập và lên lịch một cuộc hẹn.

  Lưu ý rằng: IOM thu thập Thông tin Cá nhân của ông bà chỉ nhằm mục đích lên lịch cuộc hẹn.

  Thư hẹn sẽ cung cấp các chi tiết về ngày, giờ và địa điểm buổi hẹn cùng với các thông tin hữu ích khác.

  Một thông báo nhắc nhở sẽ được gửi qua thư điện tử hoặc qua di động 24 giờ trước ngày hẹn.

  Xin vui lòng đến Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada 15 phút trước giờ hẹn.

  Bấm vào đây để biết các quy định về An ninh tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực

  Liên hệ số điện thoại của Trung tâm

  Hà Nội: +84 24 3795 7103

  TP. HCM: +84 28 3829 6376

 • Post Icon

  Điện thoại

  Các đương đơn muốn lên lịch hẹn qua điện thoại cũng có thể gọi số của đường dây hỗ trợ ở cuối trang này. Chuyên viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm sẽ hỗ trợ ông/bà trong việc lên lịch hẹn.

  Lưu ý rằng, IOM thu thập Thông tin Cá nhân của ông bà chỉ nhằm mục đích lên lịch cuộc hẹn. Biểu mẫu chấp thuận cho phép IOM thu thập thông tin cá nhân cần thiết sẽ được hiển thị thông qua IVR (Hệ thống trả lời tự động) và một phiên bản điện tử của mẫu này cũng phải được ghi nhận trước khi thu thập thông tin cá nhân.

  Một khi đã lên lịch được buổi hẹn, một thư hẹn sẽ được gửi bằng thư điện tử tới ID thư điện tử đã đăng ký được thu thập trong quá trình lên lịch hẹn. Nếu địa chỉ thư điện tử không được cung cấp, một thông báo bằng tin nhắn SMS sẽ được gửi đi xác nhận ngày và giờ buổi hẹn vào số di động đã đăng ký.

  Một thông báo nhắc nhở sẽ được gửi qua thư điện tử hoặc qua di động 24 giờ trước ngày hẹn.

  Vui lòng đến Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada 15 phút trước giờ hẹn.

  Bấm vào đây để biết các quy định về An ninh tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực

  Liên hệ số điện thoại của Trung tâm

  Hà Nội: +84 24 3795 7103

  TP. HCM: +84 28 3829 6376

 • Currency Icon

  Thư điện tử

  Các đương đơn muốn lên lịch hẹn qua thư điện tử cũng có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến được lưu trữ trên trang web này.

  Lưu ý rằng, IOM thu thập Thông tin Cá nhân của ông bà chỉ nhằm mục đích lên lịch cuộc hẹn. Đề nghị không đưa vào bất kỳ Thông tin Cá nhân nào ngoài những Thông tin được yêu cầu bởi hệ thống lên lịch hẹn trong thư điện tử, trò chuyện trên trang web, tin nhắn SMS hoặc các thông tin liên lạc điện tử không an toàn khác.

  Sau khi cuộc hẹn đã được lên lịch, một bản sao thư hẹn gồm thông tin số tham chiếu cuộc hẹn sẽ được gửi qua thư điện tử tới ID thư điện tử đã đăng ký của đương đơn. Địa chỉ thư điện tử này được cung cấp trong quá trình lên lịch hẹn. Đương đơn cũng có thể nhận được một thông báo qua tin nhắn SMS xác nhận cuộc hẹn với điều kiện đương đơn đã cung cấp số điện thoại di động.

  Đương đơn cũng sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở được gửi qua thư điện tử hoặc qua di động 24 giờ trước ngày hẹn.

  Xin vui lòng đến Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada 15 phút trước giờ hẹn.

  Bấm vào đây để biết các quy định về An ninh tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực

  Xin bấm vào đây để truy cập vào biểu mẫu trực tuyến và cung cấp những thông tin cần thiết để lên lịch hẹn, dời lịch hẹn hoặc hủy cuộc hẹn.

  Liên hệ số điện thoại của Trung tâm

  Hà Nội: +84 24 3795 7103

  TP. HCM: +84 28 3829 6376

 • Documents Icon

  Trò chuyện qua trang web

  Các đương đơn muốn lên lịch hẹn dùng “Trò chuyện ngay” cũng có thể bấm vào lựa chọn ở cuối trang này. Chuyên viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm sẽ hỗ trợ ông/bà trong việc lên lịch hẹn, dời lịch hẹn hoặc hủy cuộc hẹn.

  Lưu ý rằng, IOM thu thập Thông tin Cá nhân của ông bà chỉ nhằm mục đích lên lịch cuộc hẹn. Đề nghị không đưa vào bất kỳ Thông tin Cá nhân nào ngoài những Thông tin được yêu cầu bởi hệ thống lên lịch hẹn trong thư điện tử, trò chuyện trên trang web, tin nhắn SMS hoặc các thông tin liên lạc điện tử không an toàn khác.

  Xin vui lòng đến Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada 15 phút trước giờ hẹn của ông/bà,

  Bấm vào đây để biết các quy định về An ninh tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada.

  Liên hệ số điện thoại của Trung tâm

  Hà Nội: +84 24 3795 7103

  TP. HCM: +84 28 3829 6376

 • Visa Icon

  Trực tiếp tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực

  • Đương đơn muốn
   • Trực tiếp đến để đặt lịch hẹn
   • Trực tiếp đến để dời lịch hẹn
   • Trực tiếp đến để hủy lịch hẹn

  Đương đơn có thể trực tiếp đến Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Canada (CVAC) trong giờ làm việc quy định và yêu cầu những dịch vụ này.

  Đương đơn được lựa chọn sử dụng hình thức Tự phục vụ hoặc Dịch vụ hỗ trợ không tính thêm phí.

  Xin lưu ý rằng IOM sẽ thu thập Thông tin cá nhân của đương đơn chỉ với mục đích đặt lịch hẹn. Bản sao giấy của mẫu đơn chấp thuận ủy quyền cho IOM thu thập thông tin cá nhân theo yêu cầu sẽ được cấp cho đương đơn trước khi chúng tôi lấy thông tin cá nhân cần thiết cho việc đặt lịch hẹn.

  Nhấp vào đây để tìm Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực gần bạn nhất

  Vui lòng nhấp vào đây để xem Quy định An ninh tại Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực.

  Số điện thoại liên hệ của Trung tâm

  Hà Nội: +84 24 3795 7103

  Thành phố Hồ Chí Minh: +84 28 3829 6376