ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (CVAC) ในประเทศไทย วีเอฟเอสทั่วโลกเป็นผู้ให้บริการพิเศษสำหรับรัฐบาลแคนาดา ได้รับอนุญาตในการให้บริการสนับสนุนงานธุรการต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศไทย

 • การอัปเดตที่สำคัญ: ค่าบริการใหม่มีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์นี้ก่อนส่งใบสมัคร
 • เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและบริการใหม่ ๆ
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา

  เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองสำหรับรัฐบาลแคนาดาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการรับใบสมัครประเภทถิ่นที่อยู่ชั่วคราวทั้งหมด (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเพื่อการศึกษาและวีซ่าเพื่อการทำงาน) และเอกสารการเดินทางจากผู้อยู่ถาวรของแคนาดาในประเทศไทย

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่:

  อาคารสำนักงานเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/198-201, ชั้น 28,ถนนสุขุมวิทซอย 13

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  วีเอฟเอส โกลบอล จะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้สมัคร/ลูกค้ามีกับ บริษัท

  ตัวแทนท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สามอื่นใดในอาคารหรือภายนอกซึ่งอาจอ้างว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการวีซ่าหรือสำหรับวีเอฟเอส โกลบอล ผู้สมัครต้องทำธุรกรรมดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

  เราขอให้คุณติดต่อเคาน์เตอร์บริการของวีเอฟเอส ที่ชั้นล่างของอาคารเดอะเทรนดี้เพื่อสอบถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • ประกาศเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์) มีผลบังคับใช้ตั้งเต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายสำหรับการยื่นขอวีซ่าพร้อมการให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์) ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาประจำประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครที่จำเป็นต้องให้ไบโอเมตริกซ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
 • ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผลบังคับกับพลเมืองของประเทศหรือดินแดนในยุโรป,ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับพลเมืองของประเทศในแถบเอเชีย, เอเชียแปซิฟิกและอเมิรกา
 • กรุณาคลิก http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp เพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องให้ไบโอเมตริกซ์หรือไม่
 • โปรดทราบว่าการทำการนัดหมายนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาและให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์) การทำการนัดหมายเพื่อให้เกิดความสะดวกและหลีกเลี่ยงการรอคอยการบริการที่ยาวนาน
 • กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมาย
 • สมัครพำนักถาวรผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแต่ละแอ็พพลิเคชัน
 • ผู้สมัครจะต้องใช้แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและรายการเช็คเอกสารที่อัพเดทบนเว็บไซด์ของทางสถานทูตเท่านั้น กรุณาคลิกที่นี่
 • การอนุญาตการเดินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา เป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้น (นอกเหนือจากประชาชนในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆที่นักท่องเที่ยวได้รับยกเว้นที่ระบุไว้) ข้อกำหนดนี้สำหรับการเดินทางไปยังประเทศแคนาดาโดยทางอากาศ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์นี้ี้ www.Canada.ca/eTA.

บริการส่งหนังสือเดินทางและเอกสารเพิ่มเติม

Passport

หากคุณได้รับการขอให้ส่งหนังสือเดินทางที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา?คลิกที่นี่
บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ
คลิกที่นี่

ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)

เพียงเค่ต้องให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์) ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

คลิกที่นี่
วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันปิดทำการ
คลิกที่นี่

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุดโปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง