ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (CVAC) ในประเทศไทย วีเอฟเอสทั่วโลกเป็นผู้ให้บริการพิเศษสำหรับรัฐบาลแคนาดา ได้รับอนุญาตในการให้บริการสนับสนุนงานธุรการต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศไทย

  • ประกาศจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซอยสุขุมวิท 13 ซึ่งเป็นศูนย์ยื่นขอวีซ่าแคนาดา - กรุงเทพฯ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • โปรดทราบ ตั้งเต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดานั้น ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าวีซ่าด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์สถานทูตแคนาดา ก่อนทำการยื่นเอกสารกรุณาศึกษาการชำระค่าวีซ่าด้วยระบบอนไลน์ การชำระเงินค่าวีซ่าสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต บัตรที่ใช้สำหรับการชำระค่าวีซ่าไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร ชื่อเจ้าของบัตรจะปรากฎอยู่ในใบเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเต้มได้ที่หน้าเว็บไซด์ IRCC
  • "โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา จะไม่สามารถรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยแบบฟอร์มใบสมัครที่ระบุเวอร์ชั่นลงปีที่ 2010 หรือเก่ากว่านั้นได้ ทั้งนี้ใบสมัครที่ทำการยื่นในวันหรือหลังวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จะต้องเป็นแบบฟอร์มใบสมัครเวอร์ชั่นปัจจุบันเท่านั้น แบบฟอร์มเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่านสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของเราโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของท่าน "
  • การอนุญาตการเดินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งปรเทศแคนาดา เป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้น (นอกเหนือจากประชาชนในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆที่นักท่องเที่ยวได้รับยกเว้นทีระบุไว้) ข้อกำหนดนี้สำหรับการเดินทางไปยังประเทศแคนาดาโดยทางอากาศ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์นี้ี้ www.Canada.ca/eTA.
  • ประกาศ: ตั้งแต่วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่านกรุณาตรวจสอบ บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • การตัดสินใจที่จะออกวีซ่าหรือปฏิเสธการออกวีซ่านั้น จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแห่งปรเทศแคนาดา โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านวีซ่า
  • ศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาไม่มีบทบาทหรืออิทธิพลอำนาจใดๆในผลของการยื่นคำขอทั้งสิ้น และจะไม่เสนอให้คำแนะนำสำหรับการประเมินผลใดๆ

บริการส่งหนังสือเดินทาง

Passport

หากคุณได้รับการขอให้ส่งหนังสือเดินทางที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา?คลิกที่นี่

ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์)

คุณต้องให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์)หรือไม่?
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์) ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

คลิกที่นี่
บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ
คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

คลิกที่นี่
วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันปิดทำการ
คลิกที่นี่

CANADA VISA APPLICATION CENTRES

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุดโปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง