ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (CVAC) ในประเทศไทย วีเอฟเอสทั่วโลกเป็นผู้ให้บริการพิเศษสำหรับรัฐบาลแคนาดา ได้รับอนุญาตในการให้บริการสนับสนุนงานธุรการต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศไทย

 • สาระสำคัญ : มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาที่ดำเนินการโดย
 • ประกาศเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์) มีผลบังคับใช้ตั้งเต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป

  ตั้งเต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561ผู้สมัครต้องทำการให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์)ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา เมื่อผู้สมัครทำการสมัครวีซ่าประเภทดังต่อไปนี้ วีซ่าพำนักระยะสั้น, วีซ่านักเรียน,วีซ่าทำงาน และวีซ่าถาวรสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่แคนาดา เงื่อนไขนี้เริ่มมีผลบังคับกับพลเมืองของประเทศหรือดินแดนในยุโรป , ตะวันออกกลางหรือแอฟริกาหรือหากคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่มีระบบไบโอเมตริกส์อยู่แล้ว กรุณาคลิกที่นี่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • วีซ่าพำนักระยะสั้น, วีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงาน ผู้สมัครทำการให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์) เพียงครั้งเดียวและข้อมูลจะถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี และผู้ที่ได้ให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์) แล้วก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
  • วีซ่าถาวรสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่แคนาดา ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์) ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ในทุกครั้งที่ทำการสมัคร
  • ผู้สมัครจะต้องใช้แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและรายการเช็คเอกสารที่อัพเดทบนเว็บไซด์ของทางสถานทูตเท่านั้น กรุณาคลิกที่นี่
 • การอนุญาตการเดินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งปรเทศแคนาดา เป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้น (นอกเหนือจากประชาชนในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆที่นักท่องเที่ยวได้รับยกเว้นทีระบุไว้) ข้อกำหนดนี้สำหรับการเดินทางไปยังประเทศแคนาดาโดยทางอากาศ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์นี้ี้ www.Canada.ca/eTA.
 • การตัดสินใจที่จะออกวีซ่าหรือปฏิเสธการออกวีซ่านั้น จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแห่งปรเทศแคนาดา โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านวีซ่า
 • ศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาไม่มีบทบาทหรืออิทธิพลอำนาจใดๆในผลของการยื่นคำขอทั้งสิ้น และจะไม่เสนอให้คำแนะนำสำหรับการประเมินผลใดๆ
 • ระวังข้อเสนองานที่หลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม – คลิกที่นี่

บริการส่งหนังสือเดินทาง

Passport

หากคุณได้รับการขอให้ส่งหนังสือเดินทางที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา?คลิกที่นี่

ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์)

เพียงเค่ต้องให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์)
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้ข้อมูลชีวภาพ(ไบโอเมตริกส์) ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

คลิกที่นี่
บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ
คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

คลิกที่นี่
วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันปิดทำการ
คลิกที่นี่

CANADA VISA APPLICATION CENTRES

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุดโปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง