Maligayang pagdating sa website ng Canada Visa Application Cenre (CVAC) sa Pilipinas. Ang VFS Global ay eksklusibong service provider para sa Pamahalaan ng Canada,awtorisadong magbigay ng administratibong mga serbisyo sa Pilipinas.

  • Mahalagang Paalala: Bagong Service Charge simula ika – 2 ng Nobyembre 2017. Mangyari po lamang na i-check ang website na ito para sa kumpletong impormasyon bago mag pasa ng application.
  • Mula ika-19 ng Nobyembre 2016 ang VAC ay hindi na maaring tumanggap the lumang version ng application form na mula 2010 or mas tagal pa. Simula ika-19 ng Nobyembre 2015 ang lahat ng ipapasang application ay yaon lamang may bagong version ng forms na maaring madownload sa website base sa purpose ng travel.
  • Ang Electronic Travel Authorization (ETA) na mula sa Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ay bagong requirement para sa mga visa-exempt foreign nationals (maliban sa US citizens at iba pang bukod tanging exempt travelers) na pupunta sa Canada via Air. Ang online application para sa eTA ay matatagpuan sa www.Canada.ca/eTA.
  • Mahalagang Paalala: Bagong service charges mula ika-2 ng Nobyembre (Miyerkules). Maari lamang na i-check ang bagong impormasyon sa website bago mag-pasa ng application.
  • Ang desisyon upang mabigyan o tanggihan ng visa ay ginawa sa pamamagitan ng mga opisyal ng imigrasyon Citizenship at Immigration Canada (IRCC).
  • Ang lahat ng mga aplikasyon ay sinusuri alinsunod sa mga patakaran ng imigrasyon ng Canada visa at mga alituntunin. Ang CVAC ay walang tungkulin o impluwensiya sa pag gawad ng desisyon para sa isang aplikasyon at hindi nag-aalok ng anumang mga payo o tulong para sa resulta ng aplikasyon.I-PASA ANG PASSPORT

Passport

Ikaw ba ay napag-utusang mag-pasa ng passport sa VAC?Pindutin Dito

Biometrics

Kailangan mo bang mag-pasa ng biometrics?
Tingnan kung paano mag pasa ng biometrics sa isa sa mga Canada Visa application centre’s

Pindutin dito
Service at Kaukulang Schedule ng Service Charges
Pindutin dito

I-track ang application

Kung ikaw ang nakapag-submit na ng application sa Visa Application Centre, at nag nanais na malaman ang status ng iyong application.

Pindutin dito
Araw ng Pista Opisyal
Pindutin dito

CANADA VISA APPLICATION CENTRES

Upang hanapin ang pinaka malapit na Visa Application Centre, Piliin lamang ang inyong syudad nag tirahan sa ibaba