Introducere

Notă importană: CCV furnizează informații generale și prestează servicii administrative cu referire la solicitările de vize temporare, inclusiv cele de studii și muncă, precum și documente de călătorie pentru rezidenții permanenți ai Canadei. CCV nu este autorizat să furnizeze informații sau să răspundă la cereri privind solicitările de rezidență permanentă sau servicii consulare. Acestea includ programul Express Entry pentru imigranții calificați, asistență în cazul solicitărilor depuse online, cetățenie canadiană precum și orice informații referitoare la formulare de solicitare, acte suplimentare sau orice altă etapă a procesului de solicitare a acestora. Vă rugăm să accesați website-ul Serviciului Cetățenie, Imigrări și Refugiați al Canadei pentru detalii privind aceste programe.

CCV reprezintă furnizorul exclusiv de servicii în numele Guvernului Canadei, autorizat să primească solicitări din partea tuturor categoriilor de rezidenţi temporari (vize turistice, permise de studii și de muncă) precum şi solicitări de documente de călătorie din partea rezidenţilor permanenţi canadieni aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova.

CCV este autorizat să furnizeze servicii de suport administrativ, precum: colectarea solicitărilor de acordare a vizelor şi a taxelor percepute, precum şi restituirea paşapoartelor în plicuri sigilate către solicitanţi. CCV poate de asemenea oferi asistenţă în ceea ce priveşte programarea interviurilor în numele Serviciului Canadian de Acordare a Vizelor.

Deciziile privind acordarea sau neacordarea vizelor se iau exclusiv de către ofiţerii de imigrare din cadrul Serviciului pentru Cetăţenie, Imigrări și Refugiați al Canadei (IRCC). Toate solicitările vor fi evaluate în conformitate cu regulile şi liniile directoare canadiene privind acordarea vizelor. CCV nu deţine nici un rol şi nu are nici o influenţă asupra rezultatului solicitărilor şi nu va oferi nici un fel de consiliere privind evaluarea acestora.

Utilizarea serviciilor CCV este opţională. Serviciile respective pot fi solicitate direct de la IRCC utilizând sistemul online E-APPS. Solictanţii care au decis să expedieze paşapoartele utilizând serviciile CCV şi doresc să li se finalizeze solicitările depuse online de către Secţia Vize a Ambasadei, trebuie să includă o scrisoare cu indicarea numelui complet precum şi a datelor de contact: adresa e-mail şi numărul de telefon la care pot fi găsiţi în timpul orelor de lucru (08:00 – 16:00), precum şi faptul că au depus solicitarea online.