Распоред на услуги и цените на услугите

Распоред на услуги и наплата почнувајќи од 02 Ноември 2018

Надоместок за услуги за процесирање на апликација:

Услуга Вредност во КАД (Вклучен ДДВ) Вредност во МКД(Вклучен ДДВ)
Надоместок за услуга за помош при апликација $125.74 MKD 5,281.00

Забелешка: Ако треба да ги обезбедите вашите биометриски податоци, биометрискиот надоместок од 85 CAD (канадски долари) ги покрива трошоците за апликациониот процес. Надоместоците за дополнителни услуги не се покриени.

Надоместок за дополнителни услуги:

Услуги Вредност во КАД (Вклучен ДДВ) Вредност во МКД (Вклучен ДДВ)
Самоопслужување, пополнување формулар на компјутерски терминал. $8.86 MKD 372.00
Пополнување формулар со помош $18.98 MKD 797.00
Фотокопирање. $0.19 MKD 8.00
Печатење. $0.38 MKD 16.00
Безбеден пренос на пасош до Амбасадата на Канада во Австрија, по барање на конзулраната канцеларија (на пример електронска апликација) $100.59 MKD 4,225.00
Безбеден пренос на пасош до Амбасадата на Канада во Австрија, по барање на конзулраната канцеларија (на пример електронска апликација) $4.75 MKD 200.00
Курирска пратка за апликантот при прием од канцеларијата за визи (во земјата) Зона2 $12.78 MKD 537.00

Методи на наплата на надоместок за услуга

Инструкции за плаќање на услугите за Канадскиот центар за апликација за визи:

 • Лично поднесување на барање – Таксите за услугата за обработка на апликационите барања и услугата за пренос на пасош треба да се уплатат на банковната сметката на ИОМ во Стопанска Банка во денари според следните инструкции:

  Име на корисникот: "Меѓународна Организација за Миграции" (ИОМ)

  Име на банката: Стопанска банка АД Скопје
  жиро сметка: 200000622585180

  Цел на плаќањето: Уплата за административни услуги за виза
  Уплатил: Цело име и презиме како и број на пасош

  Плаќањето за дополнителни услуги поврзани со барањата за апликација се врши во готово во денари во Канадскиот центар за апликација визи во Скопје.

  Payment for additional services related to the visa applications are made in cash at the Canada Visa Application Centre in Skopje in Macedonian denars.

 • Поднесување на барање по курирска служба/пошта – Таксите за услугата за обработка на барањата и за услугата за пренос на пасош треба да се уплати на банковната сметка на ИОМ во Стопанска банка во денари по следните инструкции:

  Име на корисникот: "Меѓународна Организација за Миграции" (ИОМ)

  Име на банката: Стопанска банка АД Скопје
  жиро сметка: 200000622585180

  Цел на плаќањето: Уплата за административни услуги за виза
  Уплатил: Цело име и презиме како и број на пасош.

 • Прифатлив начин за плаќање во Канадскиот центар заапликација за визи за дадените услуги се:

  Таксите за услугата за обработка на апликационите барања и услугата за пренос на пасош (по пасош) треба да се уплатат на банковната сметка на ИОМ во Стопанска Банка во денари според наведените инструкции.

  Плаќањето за дополнителни услуги поврзани со барањата за апликација се врши во готово во денари во Канадскиот центар за апликација визи во Скопје.

  Чекови не прифаќаме.

Инструкции за уплата на таксите за виза:

Таксата за виза се уплаќа на Владата на Канада според упатствата кои се дадени на website страната на Канцеларијата за Визи на Канада.