Lịch nghỉ lễ/đóng cửa

Lịch nghỉ lễ năm 2018

Ngày Thứ Nghỉ lễ 2018
1 tháng Giêng Thứ Hai Tân niên
15 tháng Hai Thứ Năm Tết âm lịch
16 tháng Hai Thứ Sáu Tết âm lịch
19 tháng Hai Thứ Hai Tết âm lịch
20 tháng Hai Thứ Ba Tết âm lịch
30 tháng Tư Thứ Hai Ngày giải phóng / thống nhất đất nước
1 tháng Năm Thứ Ba Ngày lễ Lao động
2 tháng bảy Thứ Hai Ngày Quốc khánh Canada
6 tháng Tám Thứ Hai Civic Holiday
3 tháng Chín Thứ Hai Ngày lễ Lao động và Ngày Độc lập
8 tháng Mười Thứ Hai Lễ Tạ ơn
25 tháng Mười Hai Thứ Ba Giáng sinh
26 tháng Mười Hai Thứ Tư Boxing Day