Chào mừng đến với trang web của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada (CVAC) tại Việt Nam. VFS Global là nhà cung cấp dịch vụ độc quyền cho Chính phủ Canada, được phép cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính cho các đương đơn xin thị thực tại Việt Nam. Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada tại Việt Nam do Tổ chức Di cư Quốc tế điều hành hợp tác với VFS Global.

  • Có hiệu lực từ ngày 03 tháng 11 năm 2018, bắt buộc phải có hẹn trước khi đăng ký sinh trắc học tại tất cả các Trung tâm ứng dụng Visa Canada (CVAC) tại Việt Nam Tùy thuộc vào quốc tịch của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp sinh trắc học. Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 - ứng viên đến từ Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 - người nộp đơn từ Châu Á, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Để tìm hiểu xem bạn có cần cung cấp sinh trắc học hay không, vui lòng truy cập http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp Xin lưu ý rằng các cuộc hẹn là bắt buộc để đăng ký sinh trắc học tại Trung tâm ứng dụng Visa. Chuyến thăm có kế hoạch với thời gian ưu tiên tại Trung tâm Ứng dụng Visa đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, do đó loại bỏ thời gian chờ lâu hơn dẫn đến sự bất tiện
  • Duy nhất chỉ có Sở nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) mới có quyền ra quyết định cấp hoặc từ chối thị thực.
  • Việc xin thị thực sẽ được đánh giá dựa theo các quy định và hướng dẫn thị thực di trú của Canada. Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada không có vai trò hay tác động gì đến kết quả của việc xin thị thực và sẽ không đưa ra lời khuyên mang tính ước lượng nào.
  • Hãy cảnh giác với thông báo tuyển dụng lừa đảo. Để biết thêm thông tin chi tiết – xin bấm vào đây

Nộp hộ chiếu

Passport

Nộp hộ chiếu và các loại giấy tờ khác



Nhấp chuột vào đây
Dịch vụ và Biểu phí dịch vụ


Nhấp chuột vào đây

SINH TRẮC HỌC

Bạn chỉ cần cung cấp thông tin sinh trắc học?
Tìm hiểu quá trình lấy thông tin sinh trắc học tại một trong các Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada.

Nhấp chuột vào đây

Theo dõi tình trạng hồ sơ của bạn

Nếu bạn đã nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực, để theo dõi tình trạng hồ sơ

Nhấp chuột vào đây
Nghỉ lễ / Đóng cửa
Nhấp chuột vào đây

Các Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada

Xác định Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực gần bạn nhất. Vui lòng chọn thành phố nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây