Sau khi nộp hồ sơ

Theo dõi tình trạng hồ sơ của bạn

Để biết và hiểu về tình trạng xử lý hồ sơ của bạn, vui lòng nhấp vào đây

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý hồ sơ của tôi mất bao lâu? Nhấp vào đây

Hồ sơ đã xử lý sẽ được chuyển về cho quý khách sau khi đã có quyết định về hồ sơ xin thị thực của quý khách.

Ý kiến phản hồi

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng bấm vào đây

Chúng tôi mong nhận được ý kiến đánh giá của quý khách về dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng nhấp vào đây

GIAO HỒ SƠ BẰNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Thông báo qua SMS

Trang trước