Dịch vụ và Biểu phí dịch vụ

Phí dịch vụ có hiệu lực từ ngày 02 tháng 11 năm 2018

Nếu bạn cần cung cấp sinh trắc học, phí sinh trắc học là CAD $85 (mỗi người) / CAD 170 (cho gia đình từ 2 người trở lên) / CAD 255 (cho một nhóm biểu diễn các nghệ sĩ từ 3 người trở lên) bao gồm phí dịch vụ CVAC cho việc Chuyển Hồ sơ, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Đối với bất kỳ lần gửi hộ chiếu và/hoặc tài liệu nào sau lần chuyển đầu tiên, người nộp đơn sẽ phải trả phí Chuyển Hồ sơ mỗi lần yêu cầu này được thực hiện thông qua VAC.
 • Đương đơn nộp hộ chiếu hoặc tài liệu của họ tại một VAC khác nơi cung cấp sinh trắc học ban đầu, phí Chuyển Hồ sơ sẽ được áp dụng.
 • Nếu không có hồ sơ nào được chuyển vào thời điểm đăng ký sinh trắc học (khi đơn đăng ký đã được nộp trực tuyến), lần chuyển hồ sơ đầu tiên được bao gồm trong phí CAD $85 cho việc đăng ký sinh trắc học và chuyển hồ sơ.
  • Tất cả các đương đơn nộp hồ sơ giấy (có hoặc không có sinh trắc học) sẽ phải trả phí Dịch vụ hỗ trợ - Phí đăng ký giấy
  • Nếu bạn không cần phải cung cấp sinh trắc học và bạn đang nộp hộ chiếu, tài liệu, hoặc cả hai tại VAC, phí Chuyển Hồ sơ sẽ được áp dụng.

Phí dịch vụ cho các dịch vụ được cung cấp tại VAC:

GIÁ DỊCH VỤ (CHO MỖI ĐƯƠNG ĐƠN) SỐ TIỀN THEO CAD (ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT) SỐ TIỀN THEO USD (ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT)
Gửi cả gói $25.12 19.37
Dịch vụ được trợ giúp - Đơn xin thị thực in ra giấy $8.73 6.73
Thu phí Chính phủ Canada (mỗi người nộp đơn) $3.05 2.35
Dịch vụ được hỗ trợ - Biểu mẫu trực tuyến (mỗi biểu mẫu) $4.00 3.08
Dịch vụ được hỗ trợ - Đang quét (giá mỗi trang) $2.18 1.68
Trạm tự phục vụ (giá mỗi giờ) $2.33 1.80
Dịch vụ chuyển phát nhanh một chiều (mỗi gói) $3.83 2.95
Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) (mỗi người nộp đơn) $2.50 1.93
Photocopy (giá mỗi trang) $0.19 0.15
In (mỗi trang) $0.38 0.29

Để biết đầy đủ thông tin về các Dịch vụ Bổ sung tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada, xin vui lòng bấm vào đây

Các đương đơn muốn sử dụng máy tính tự phục vụ tại VAC được yêu cầu mang theo USB/ổ đĩa di động của mình.

Xin lưu ý rằng: Thời gian chờ tại máy tính tự phục vụ phụ thuộc vào số lượng khách ghé thăm trong ngày.

Xin chắc chắn rằng ông/bà đã lấy lại USB/ổ đĩa di động của mình sau cuộc hẹn do nhiều thông tin quan trọng có thể được chứa trong đó. Theo hướng dẫn của IRCC, chúng tôi không được lưu trữ bất kỳ Thông tin có tính Định danh Cá nhân nào. Nếu một thiết bị bị bỏ quên, một thông báo sẽ được gửi tới ông/bà. Nếu chúng tôi không nhận được hồi đáp sau hai ngày, thiết bị sẽ bị hủy.

Lệ phí của Chính phủ Canada bắt buộc phải được thanh toán trực tuyến.

 • Thanh toán trực tuyến qua trang web của IRCC Thanh toán lệ phí
 • Để được hoàn lại các khoản phí đã thanh toán cho Chính phủ Canada, xin Bấm vào đây để yêu cầu Hoàn tiền
 • Thanh toán tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực - Đối với những đương đơn không thể thanh toán trực tuyến, IOM cung cấp một dịch vụ có thu phí bổ sung, khi đó các đương đơn có thể thanh toán bằng tiền mặt tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực và tận dụng một thẻ tín dụng Công ty để tiến hành thanh toán trực tuyến. Xác nhận thanh toán khoản lệ phí của Chính phủ Canada sẽ được tạo trên cổng thanh toán của IRCC và sẽ được phát hành cùng với hóa đơn kiêm phiếu thu. Nhấp vào đây để biết phí Visa và Phí Thu Phí Sinh Trắc Học

Làm cách nào để thanh toán phí dịch vụ của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực và các phí dịch vụ bổ sung:

 • Đối với những đơn xin thị thực được nộp trực tiếp hoặc qua một đại diện được ủy quyền, tiền phí phải được thanh toán bằng tiền mặt tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada bằng đô la Mỹ.
 • Qua thư điện tử - Vẫn chưa áp dụng cho các khách hàng của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada tại Việt Nam.