Dịch vụ và Biểu phí dịch vụ

Phí dịch vụ xử lý hồ sơ:

Những dịch vụ chính Giá CAD (Bao gồm thuế VAT) Giá USD (Bao gồm thuế VAT)
Phí dịch vụ xử lý hồ sơ $45.59 $ 35.15

* Lưu ý: Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin sinh trắc học, lệ phí là 85 đô la Canada, bao gồm phí sinh trắc học và phí hành chánh CVAC. Phí hành chính không bao gồm lệ phí các dịch vụ được liệt kê dưới đây.

Phí cho những dịch vụ khác:

PHÍ DỊCH VỤ (GIÁ TÍNH TRÊN MỖI HỘ CHIẾU CỦA ĐƯƠNG ĐƠN) GIÁ CAD GIÁ USD
Dịch vụ sử dụng máy tính tự điền đơn $8.52 $6.57
Dịch vụ trợ giúp điền đơn trên máy tính $18.25 $14.07
Phí photocopy — giá tính trên mỗi trang $0.18 $0.14
Phí in ấn hồ sơ tại CVAC— giá tính trên mỗi trang $0.36 $0.28
Dịch vụ chuyển phát hồ sơ qua đường bưu điện đến cho đương đơn sau khi nhận từ Phòng Thị thực – $3.65 $2.81
Chuyển phát đảm bảo hộ chiếu đến Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, theo yêu cầu của Phòng Thị thực (ví dụ, hồ sơ điện tử) – $36.47 $28.12
Chuyển phát đảm bảo Hộ chiếu xin cấp Giấy phép Thường trú đến Cao Ủy Canada tại Singapore, theo yêu cầu từ Phòng Thị thực $64.86 $50.01
Vận chuyển bảo đảm Hộ chiếu và hồ sơ xin cấp Giấy phép Thường trú đến Cao Ủy Canada tại Singapore, theo yêu cầu từ Phòng Thị thực $67.37 $51.94
Dịch vụ gửi tin nhắn — $2.00 $1.54
Thu phí và phí thu hộ của Chính phủ Canada— $3.31 $2.55

Phương thức thanh toán

Hướng dẫn thanh toán cho các dịch vụ tại CVAC

  • Trực tiếp – Thanh toán bằng tiền mặt (USD) tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada (CVAC)
  • Qua đường bưu điện – Hiện hình thức thanh toán này chưa dành cho khách hàng của CVAC tại Việt Nam

Các hình thức thanh toán được chấp nhận tại CVAC

  • Chỉ thanh toán bằng tiền mặt (USD)

Hướng dẫn thanh toán cho lệ phí xin thị thực

  • Lệ phí xin thị thực được thanh toán bằng tiền mặt tại CVAC (USD) hoặc bằng hối phiếu ngân hàng (CAD)
  • Đối với những hồ sơ nộp trên mạng, xin xem hướng dẫn thanh toán trên trang điện tử của IRCC.
  • Nộp lệ phí cho chính phủ Canada theo hướng dẫn trên trang web của Trung tâm Thị thực Canada.