Biometrik


Jika anda telah menerima Arahan Biometrik Surat (BIL) dari Kerajaan Kanada meminta biometrik anda (cap jari dan gambar) anda boleh datang ke VAC ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biometric sila melawat ke Laman Web IRCC.

Langkah 1: Berada di VAC secara fizikal.

  • Pilih VAC yang berhampiran dengan anda
    • Kuala Lumpur

Langkah 2: Membawa dokumen yang diperlukan.

  • Pastikan anda membawa:

    • Pasport semasa asal anda dan salinan pasport semasa.
    • BIL anda daripada Kerajaan Kanada.