)მოგესალმებათ კანადის სავიზო განაცხადის ცენტრი (CVAC) საქართველოში. VFS Global გახლავთ კანადის მთავრობისათვის ექსკლუზიური მომსახურების მიმწოდებელი, უფლებამოსილია გაუწიოს ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ვიზის განმცხადებლებს საქართველოში.

  • ვიზის გაცემაზე თანხმობის ან უარის თქმის გადაწყვეტილებას იღებენ მხოლოდ კანადის იმიგრაციისა და მოქალაქეობის სამსახურის (CIC) თანამშრომლები. ყველა განაცხადი განიხილება კანადის საიმიგრაციო წესებისა და მითითებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილების მიღებაში კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) არ ასრულებს არანაირ როლს, არ აქვს მასზე გავლენა და ვერ შემოგთავაზებთ რაიმე ფასეულ რჩევას.


ბიომეტრიული მონაცემები

უნდა უზრუნველყოთ თქვენი ბიომეტრიული მონაცემები?
შეიტყვეთ, თუ როგორ უნდა წარადგინოთ თქვენი ბიოეტრიული მონაცემები ამ / ერთ-ერთ კანადის სავიზო განაცხადის ცენტრში.

დააწკაპუნეთ აქ
მომსახურებისა და ფასების ჩამონათვალი
დააწკაპუნეთ აქ

განაცხადზე თვალყურის მიდევნება

განაცხადზე თვალყურის მიდევნება, თუ თქვენ უკვე შემოიტანეთ თქვენი განცხადება სავიზო განაცხადის ცენტრში

დააწკაპუნეთ აქ
ოფიციალური დღესასწაულები/დასვენების დღეები
დააწკაპუნეთ აქ

ზოგადი ინფორმაცია

კანადის სავიზო განაცხადის ცენტრები

მიმართეთ უახლოეს სავიზო განაცხადის ცენტრს. გთხოვთ, შეარჩიეთ თქვენი რეზიდენტი ქალაქი ქვემოთ