მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

  • მომსახურებისა და მომსახურების ფასების ჩამონათვალი ძალაშია 2017 წლის 2 ნოემბრიდან.  გირჩევთ, განაცხადის წარდგენამდე,  გაეცნოთ ამ  ვებგვერდის განახლებულ ინფორმაციას.
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2016 წლის 19 ნოემბრიდან, სავიზო განაცხადის ცენტრი აღარ მიიღებს განაცხადის ფორმის ძველ ვერსიას, დათარიღებულს 2010 წლით ან უფრო მძველით. ყველა განაცხადი წარმოდგენილი 2016 წლის 19 ნოემბრიდან და მას შემდეგ, უნდა შეიცავდეს ფორმების ახალ ვერსიას, თქვენი მოგზაურობის მიზნის შესაბამისად, რომელიც შეგიძლაით იხილოთ ჩვენი საიტის მეშვეობით.
  • მოგზაურობის ელექტრონული ავტორიზაცია (ETA) არის კანადის იმიგრაციის, ლტოლვილთა და მოქალაქეობის სამსახურის (IRCC) ახალი მოთხოვნა, უვიზო რეჟიმის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის (გარდა ამერიკის მოქალაქეებისა და სხვა მითითებულ გათავისუფლებულ მგზავრთათვის) კანადაში საჰაერო მოგზაურობის დროს. ონლაინ განაცხადი ხელმისაწვდომია: www.Canada.ca/eTA
  • მომსახურების ახალი ფასები ძალაში შედის ოთხშაბათს, 2016 წლის 2 ნოემბერს. განაცხადის წარდგენამდე, გთხოვთ შეამოწმოთ განახლებული ინფორმაცია ამ ვებ-გვერდზე.
  • ვიზის გაცემაზე თანხმობის ან უარის თქმის გადაწყვეტილებას იღებენ მხოლოდ კანადის იმიგრაციის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის სამსახურის (IRCC ) თანამშრომლები. ყველა განაცხადი განიხილება კანადის საიმიგრაციო წესებისა და მითითებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილების მიღებაში კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრი (CVAC) არ ასრულებს არანაირ როლს, არ აქვს მასზე გავლენა და ვერ შემოგთავაზებთ რაიმე ფასეულ რჩევას.