ბიომეტრიული მონაცემები

თუ კანადის სახელმწიფოსგან მიიღეთ წერილი ბიომეტრიის მონაცემების უზრუნველყოფის შესახებ, (თითის ანაბეჭდები და ფოტო) შეგიძლიათ ჩააბაროთ ამ სავიზო ცენტრში. დეტალური ინფორმაციისათვის ბიომეტრიულ მონაცემებზე გთხოვთ, ეწვიოთ კანადის იმიგრაციის, ლტოლვილთა და მოქალაქეობის სამსახურის (IRCC) ვებგვერდს:

ნაბიჯი 1: პირადად გამოცხადდით კანადის სავიზო განაცხადის ცენტრი.

მოიძიეთ უახლოესი კანადის სავიზო განაცხადის ცენტრი

ნაბიჟი 2: აუცილებლად თან იქონიეთ ყველა საჭირო დოკუმენტები

  • პასპორტი და
  • კანადის სახელმწიფოსგან მიღებული წერილი ბიომეტრიის მონაცემების უზრუნველყოფის შესახებ.