მომსახურებისა და ფასების ჩამონათვალი

მომსახურებისა და მომსახურების ფასების ჩამონათვალი (ძალაშია 2017 წლის 2 ნოემბრიდან )

განაცხადის მიღების საფასური:

მომსახურება (მოსაკრებელი თითოეულ განმცხადებელზე) თანხა კანადურ დოლარში თანხა ლარებში
განაცხადის მიღების საფასური - ფასი ერთი განმცხადებლისათვის* $ 130.75 264.10

*მნიშვნელოვანი შენიშვნა: თუ თქვენ მოგეთხოვებათ ბიომეტრიული მონაცემების აღება, ამ შემთხვევაში, ბიომეტრიული მონაცემების აღების საფასური 85 კანადური დოლარი მოიცავს კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრის მომსახურების საფასურსაც. დამატებითი მომსახურების საფასური არ შედის.

დამატებითი მომსახურების საფასური:

მომსახურება თანხა კანადურ დოლარში თანხა ლარებში
ფორმის შევსება კომპუიტერულ ტერმინალთან - თვითმომსახურება - ფასი ერთი განმცხადებლისათვის $ 8.52 17.20
ფორმის შევსება თანამშრომლის დახმარებით - ფასი ერთი განმცხადებლისათვის $ 18.25 36.85
ასლის გადაღება - ერთი გვერდის ფასი $ 0.18 0.35
ბეჭდვა - ერთი გვერდის ფასი $ 0.36 0.75
პასპორტის გადაგზავნის მომსახურება - ფასი ერთი პასპორტისათვის $ 104.60 211.30
კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრიდან განმცხადებლისათვის პასპორტის ფოსტის საშუალებით დაბრუნება (ქვეყნის შიგნით) - ფასი ერთი განმცხადებლისათვის (ზონა 1) $ 4.09 8.25
კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრიდან განმცხადებლისათვის პასპორტის ფოსტის საშუალებით დაბრუნება (ქვეყნის შიგნით) - ფასი ერთი განმცხადებლისათვის (ზონა2-4) $ 7.15 14.45

მომსახურების საფასურის გადახდის ფორმები

მომსახურების საფასურის გადახდა წარმოებს ლარებში ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო გადარიცხვით ანგარიშზე:
თი-ბი-სი ბანკი,
SWIFT: TBCBGE22,
IBAN: GE02TB0600000035603208 (სალარე ანგარიში),
მიმღები: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

გთხოვთ, ნუ შემოიტანთ სავიზო მოსაკრებელს, ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშზე. ინსტრუქცია სავიზო მოსაკრებელის გადახდის, შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ, კანადის მოქალაქეობისა და იმიგრაციის ვებ-გვერდზე : ტარიფების ნუსხის